Tổ chức thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống và kiểm soát ma túy

02/01/2020 10:20

Tỉnh ủy, UBND nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Kiểm tra và test ma túy tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ. Ảnh internet

Tại Phú Yên, kế hoạch của UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của toàn dân, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa và tác hại của ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy ở cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất là vai trò chủ trì tham mưu của lực lượng Công an các cấp trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chú trọng làm tốt công tác xã hội hóa công tác cai nghiện; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy…

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và làm giảm tệ nạn ma túy. Hạn chế và từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tệ nạn ma túy.

Đồng thời chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngãn chặn, xử lý nghiêm và kiên quyết xóa bỏ việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đi qua địa bàn tỉnh, không để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, làm giảm số người nghiện ma túy mới, giảm tỉ lệ tái nghiện; nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dụng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Tại Phú Thọ,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị tại các cấp ủy, tổ chức đảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Tạo sự thống nhất về nhận thức, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đầy lùi tệ nạn ma túy, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, làm giảm số người nghiện mới; quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, xây dựng môi trường xã hội an toàn lành mạnh...

}
Top