Trả lời về việc quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú

17/02/2023 15:11

(Chinhphu.vn) - Cho tôi hỏi, người nghiện chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện có bị quản lý tại nơi cư trú không?

Trả lời về việc quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú - Ảnh 1.

Khám sức khỏe cho người cai nghiện ma túy

 Trả lời: 

Theo Điều 40 Luật Phòng chống ma túy 2021, thì:

- Người đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc cai nghiện hoặc chấp hành xong quyết định.

- Người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định.

- Các nội dung quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm:

+ Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy;

+ Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy;

+ Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Ngoài ra Nhà nước cũng có đề ra các phương án hỗ trợ xã hội trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm:

+ Hỗ trợ học văn hóa đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng.

- Người ra quyết định quản lý và hỗ trợ xã hội sau khi cai nghiện ma túy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc cai nghiện hoặc chấp hành xong quyết định.

Vĩnh Hoàng

}
Top