Trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính qua phần mềm HIV-INFO

10/04/2022 13:16

(Chinhphu.vn) - Phần mềm quản lý giám sát phát hiện HIV INFO là hệ thống phần mềm hỗ trợ các tỉnh/thành phố trong việc quản lý người nhiễm HIV. HIV INFO được Cục Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2012 nhằm hỗ trợ các tỉnh quản lý ca bệnh theo Thông tư 09/2012/TT-BYT đã giúp ích rất nhiều cho các tuyến tỉnh, huyện trong việc quản lý người nhiễm tại địa phương.

Trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính qua phần mềm HIV-INFO - Ảnh 1.

Phần mềm HIV-INFO có chức năng tạo Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo quy định đồng thời cung cấp cho mỗi người có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính một mã QR để sử dụng khi đăng ký các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất quy định chức năng của hệ thống quản lý thông tin người nhiễm HIV trong việc thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Cụ thể, mỗi cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV được cấp một tài khoản và mật khẩu trên hệ thống quản lý thông tin người nhiễm HIV (phần mềm HIV-INFO) để quản lý thông tin người được xét nghiệm HIV và chuyển gửi thông tin về mẫu máu và thông tin cá nhân của người được xét nghiệm HIV đến các cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV.

Mỗi cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV được cấp một tài khoản và mật khẩu trên phần mềm HIV-INFO để quản lý thông tin người được xét nghiệm HIV, chuyển gửi Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người được xét nghiệm cho cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV và cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS.

Mỗi tài khoản và mật khẩu theo quy định trên chỉ được biết thông tin người nhiễm HIV do đơn vị trực tiếp thực hiện xét nghiệm.

Mỗi cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS được cấp một tài khoản và mật khẩu trên phần mềm HIV-INFO để nhận thông tin của người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo địa bàn quản lý.

Theo dự thảo, phần mềm HIV-INFO cho phép cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV cập nhật và chuyển gửi thông tin của người cần làm xét nghiệm khẳng định HIV dương tính cho cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV.

Phần mềm HIV-INFO có chức năng tạo Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo quy định đồng thời cung cấp cho mỗi người có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính một mã QR để sử dụng khi đăng ký các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

Phần mềm HIV-INFO có chức năng cập nhật và lưu bản sao điện tử Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính có chữ ký và đóng dấu do cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV cấp. Phần mềm HIV-INFO cho phép cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV chuyển gửi bản sao điện tử Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV.

Phần mềm HIV-INFO cho phép xác nhận tình trạng nhiễm HIV bằng cách sử dụng mã QR trên Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính hoặc mã QR trên căn cước công dân của người nhiễm HIV.

Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong 72 giờ

Theo dự thảo, việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện chậm nhất là 72 giờ làm việc kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, trừ các trường hợp sau đây:

1. Người được xét nghiệm HIV không đến nhận kết quả xét nghiệm.

2. Người được xét nghiệm HIV chưa thể tiếp nhận thông tin về tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân do không đủ sức khỏe, người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính chọn thời gian phù hợp để thông báo cho người được xét nghiệm.

3. Người giám hộ của người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa thể đến nhận kết quả xét nghiệm.

Giang Oanh

Top