Tuyên truyền nhận thức nhằm phòng, chống mại dâm tại Lâm Đồng

07/09/2020 13:09

Giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hàng ngàn cuộc tuyên truyền phòng, chống mại dâm được tổ chức, thu hút sự tham gia của cả triệu người, góp phần nâng cao nhận thức, giảm hại trong phòng, chống mại dâm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Công tác tuyên truyền, giáo dục được tập trung chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến cơ sở, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa. Nội dung, phương pháp tuyên truyền đã thiết thực hơn, lồng ghép giữa tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS gắn với nhiều cuộc vận động.

Giai đoạn 2016-2020, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức 3.866 buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở xã, phường, thị trấn, với 1 triệu lượt người tham gia; treo, phát 233 nghìn pano, áp phích, phướn và tờ rơi, tập san, sổ tay thực hiện về công tác phòng, chống mại dâm. Tổ chức 64 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho 9 nghìn lượt người là công chức phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh, huyện, xã, cộng tác viên, Đội công tác xã hội tình nguyện, hội viên, đoàn viên chủ chốt của các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố...

Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, việc đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa mại dâm thì tỉnh đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách giảm nghèo chung (y tế, giáo dục, dạy nghề, vay vốn ưu đãi, nhà ở ...), giải quyết việc làm cho 116.842 lao động; tổ chức đào tạo nghề cho 152.569 lao động nhằm từng bước cải thiện điều kiện sống, cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thông qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tập trung vào các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm, người có nguy cơ đã cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp, ngăn ngừa phát sinh người tham gia hoạt động mại dâm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội địa phương để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định công tác phòng chống mại dâm có liên quan chặt chẽ với phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS... Để tăng cường các hoạt động can thiệp giảm tác hại, các ngành đã phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình hỗ trợ như cung cấp bao cao su miễn phí, phát bơm kim tiêm sạch, xét nghiệm HIV cho người bán dâm, người có nguy cơ và nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm thông qua các cơ sở y tế cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục duy trì 4 nhóm đồng đẳng phụ nữ bán dâm với 21 đồng đẳng viên trên địa bàn tỉnh, tổ chức sinh hoạt nhóm định kỳ 1 tháng/lần, tăng cường cấp phát tờ rơi, sách mỏng về hướng dẫn sử dụng bao cao su, tình dục an toàn, phát triển đồng đảng viên tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ người bán dâm. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm được thực hiện thường xuyên, liên tục, công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong việc giúp đỡ người bán dâm được nâng cao, cơ bản làm thay đổi được nhận thức của một bộ phận người dân, không còn kỳ thị, xa lánh phân biệt đối xử với nhóm người này, từ đó vận động họ tham gia sinh hoạt vào các tổ chức xã hội và dần dần hòa nhập cộng đồng.

Có thể thấy, việc tăng cường công tác truyền thông về công tác giảm tác hại của hoạt động mại dâm đối với gia đình và xã hội, đặc biệt là giảm kỳ thị đối với người bán dâm, người có nguy cơ cao là những biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

}
Top