Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS năm 1994

26/11/2011 16:07

Năm 1994

Phó Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch)

Ông  Nguyễn Khánh

Bộ trưởng Bộ Y tế (Phó Chủ tịch Thường trực)

Ông Nguyễn Trọng Nhân
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (Phó Chủ tịch) Ông Phạm Gia Khiêm
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ủy viên) Bà Nguyễn Thị Hằng
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ủy viên) Ông Trần Xuân Nhĩ
Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ủy viên)  
}
Top