Ủy ban Quốc gia giai đoạn 2000-2007

26/10/2013 14:40

Giai đoạn 2000-2007

 Phó Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch)  Ông Phạm Gia Khiêm
 Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Chủ tịch)

 Ông Lê Minh Hương

 Ông Lê Hồng Anh

 Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 (Phó Chủ tịch)

 Bà Nguyễn Thị Hằng
 Bộ trưởng Bộ Y tế (Phó Chủ tịch)  Ông Đỗ Nguyên Phương                  (đến năm 2002)

 Bà Trần Thị Trung Chiến                        (từ năm 2002)

 Đại diện Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam (Phó Chủ tịch)  Uỷ viên
 Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin  Uỷ viên
 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  Uỷ viên
 Thứ trưởng Bộ Tài chính  Uỷ viên
 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Uỷ viên
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp  Uỷ viên
 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Uỷ viên
 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Uỷ viên
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi  Uỷ viên
 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát  Uỷ viên
 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  Uỷ viên
 Đại diện Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Uỷ viên
 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  Uỷ viên
 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  Uỷ viên
 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam  Uỷ viên
}
Top