Ủy ban Quốc gia giai đoạn 2007-2011

26/10/2011 14:02

Giai đoạn 2007-2011

 Phó Thủ tướng Chính phủ (Chủ tịch)  Ông Trương Vĩnh Trọng
 Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Chủ tịch)  Ông Lê Hồng Anh
 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Chủ tịch)  Ông Phùng Quang Thanh
 Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Phó Chủ tịch)  Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
 Bộ trưởng Bộ Y tế (Phó Chủ tịch)  Ông Nguyễn Quốc Triệu
 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Phó Chủ tịch)  Bà Hà Thị Liên
 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Ủy viên Thường trực)

 Ông Trần Quốc Toản (đến tháng 5/2009)

 Ông Nguyễn Hữu Vũ (từ tháng 5/2009)

 Thứ trưởng Bộ Công an (Ủy viên)

 Ông Lê Thế Tiệm (đến tháng 6/2011)

 Ông Phạm Quý Ngọ (từ tháng 6/2011)

 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ủy viên)  Ông Đàm Hữu Đắc
 Thứ trưởng Bộ Y tế (Ủy viên)  Ông Trịnh Quân Huấn
 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên)  Ông Nguyễn Bích Đạt
 Thứ trưởng Bộ Tài chính (Ủy viên)  Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Ủy viên)  Ông Đỗ Quý Doãn
 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ủy viên)  Ông Phạm Vũ Luận
 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy viên)  Ông Hồ Xuân Hùng
 Thứ trưởng Bộ Công Thương (Ủy viên)

 Ông Châu Huệ Cẩm (đến tháng 12/2007)

 Ông Dương Lê Quang (từ tháng 12/2007)

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Ủy viên)  Ông Hoàng Thế Liên
 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Ủy viên)  Bà Nguyễn Thị Kim Thuý
 Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Ủy viên)

 Ông Nguyễn Hòa Bình (đến tháng 5/2008)

 Ông Hoàng Ngọc Thanh (từ tháng 5/2008)

 Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ủy viên)  Ông Nguyễn Lam
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (Ủy viên)

 Ông Bế Trường Thành (đến tháng 5/2008)

 Ông Nông Quốc Tuấn (từ tháng 5/202008)

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Ủy viên)

 Ông Vũ Ngọc Anh (đến tháng 8/2009)

 Ông Nguyễn Dương Thái (từ tháng 8/2009)

 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Ủy viên)  Ông Nguyễn Cảnh Hiền
 Chuẩn Đô đốc Cục Cảnh sát biển (Ủy viên)  Ông Phạm Đức Lĩnh
 Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Ủy viên)                        Bà Lại Thị Bích (đến tháng 5/2008)

 Ông Nguyễn Hữu Mai (từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2009)

 Ông Hà Phúc Mịch (từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2011)

 Ông Lều Vũ Điều (từ tháng 5/2011)
}
Top