Vĩnh Long: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc trẻ HIV/AIDS

06/03/2020 14:56

Trong năm 2020, địa phương tập trung các hoạt động với nỗ lực chăm sóc, nâng cao sức khỏe đời sống, hành động vì trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn.

 Tuyên truyền dự phòng lây truyền HIV trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTKSBT Vĩnh Long

Theo đó, Vĩnh Long sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cung cấp thông tin, kiến thức bảo vệ chăm sóc trẻ em; hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc trẻ.

Thời gian qua, địa phương đã xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

Các quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần để hòa nhập cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 204.900 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm tỷ lệ 19,47% dân số. Hiện nay, tỉnh có 1.626 người nhiễm HIV còn sống và được quản lý tại địa phương, trong đó số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS đang quản lý là 60 trẻ.

Về tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn, dịch HIV/AIDS ở tỉnh bắt đầu lan ra các nhóm có nguy cơ thấp và lan ra cộng đồng chủ yếu lây qua đường tình dục.

Dự báo tình hình lây nhiễm HIV qua đường tình dục đồng giới MSM có chiều hướng tiếp tục tăng và tăng hơn nữa trong thời gian tới, nếu không thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại trong nhóm người nhiễm mới này và truyền thông kiến thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Do đó điều cấp bách trong công tác phòng chống HIV/AIDS hiện nay trên địa bàn  là cần can thiệp và ưu tiên cho các nhóm này để tránh các mối lây lan nhanh chóng xảy ra.

Để giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 0% vào năm 2020, Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp dự phòng và nâng cao kiến thức người dân về con đường lây truyền HIV. Giúp người dân hiểu các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tình hình lây nhiễm HIV và các biện pháp phòng chống, đặc biệt là con đường lây truyền từ mẹ sang con là một trong những giải pháp đang được ngành y tế Vĩnh Long đẩy mạnh.
}
Top