Vĩnh Long: Hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới cho người bán dâm

04/10/2019 16:11

Đó là một trong những mục tiêu của Sở LĐTB&XH Vĩnh Long trong kế hoạch thực hiện mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng quản lý, kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người mại dâm thông qua các hoạt động quản lý đối tượng, tư vấn hỗ trợ tâm lý, tổ chức học nghề, tạo việc làm, vay vốn, lao động sản xuất, duy trì sinh hoạt trong các câu lạc bộ, mô hình phòng, chống mại dâm.

Đối tượng của mô hình là người bán dâm hoàn lương; người bán dâm đang hoạt động trên địa bàn; người bán dâm thường trú tại địa bàn thí điểm… Thành phố Vĩnh Long được chọn để triển khai thí điểm mô mình.

Các hoạt động chính của mô hình gồm: Thiết lập, duy trì và phát triển thành viên nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ của người bán dâm; Kết nối với các đơn vị cung cấp địch vụ và huy động sự ủng hộ của các cơ quan thi hành pháp luật cho hoạt động của nhóm; Tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm tác hại và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức thực hiện các can thiệp, giảm hại và kết nối dịch vụ xã hội ở cộng đồng: Tập huấn kỹ thuật cho việc triển khai xây dựng mô hình…

Phấn đấu trong năm 2019 và năm 2020 tối thiểu có 2 hình thức truyền thông được thực hiện và 100 người bán dâm/năm được truyền thông bằng các hình thức. Người mại dâm được hưởng lợi từ can thiệp giảm hại và chuyển gửi phù hợp với 50% người bán dâm được tiếp cận. 100% người mại dâm có hồ sơ quản lý và phát hiện mới được tư vấn và giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ.

Top