Vĩnh Long: Tăng cường phòng, chống mại dâm

20/02/2019 09:29

Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch số thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Ảnh internet

Theo Kế hoạch, các ban ngành đoàn thể tỉnh và địa phương cần tập trung tthực hiện các hoạt động phòng, ngừa mại dâm lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như xây dựng các dự án, chương trình hỗ trợ mang tính đặc thù cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo… nhằm tạo cơ hội lựa chọn công việc phù hợp.

Tăng cường và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm với nội dung phù hợp theo từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng, ưu tiên những vùng khó khăn, vùng nông thôn...

Lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm với phòng, chống mua bán người vì mục đích mại dâm, giúp người dân nhận thức và tự bảo vệ mình, tránh được các nguy cơ bị lừa gạt, mua bán, bị ép buộc làm mại dâm khi di dân lao động, tìm kiếm việc làm; Tăng cường tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, tăng cường truyền thông về hành vi tình dục an toàn, khuyến khích sử dụng bao cao su cho nhóm đối tượng có nguy cơ, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, cộng tác viên, hỗ trợ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng, chống mại dâm.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và quản lý tốt các tụ điểm, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh triệt phá các tụ điểm hoạt động mại dâm và buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm; Công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm (tiếp tục thực hiện hình thức xét xử lưu động đối với tội phạm về hoạt động mại dâm) đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

* Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, năm 2018, Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã tổ chức kiểm tra hành chính 14 cuộc tại 71 cơ sở inh doanh dịch vụ, lập bản nhắc nhở 25 cơ sở, chuyển cơ quan chức năng có liên quan xử phạt hành chính 5 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng. Phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh tổ chức 14 cuộc triệt xóa tại 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan đến hoạt động mại dâm. Trong đó, đề nghị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở và 8 cặp mua bán dâm với tổng số tiền phạt là 156 triệu đồng, chuyển hồ sơ khởi tố 1 cơ sở chứa mại dâm.

Top