Xét nghiệm HIV Ag/ab combo âm tính sau 7 tuần, đã an toàn?

24/07/2020 17:18

Bác sĩ cho em hỏi, em có làm xét nghiệm HIV bằng phương pháp compi PT sau 31 ngày và test nhanh Ab combo sau 7 tuần đều âm tính. Vậy em có thể yên tâm được chưa bác sĩ?

 

Trả lời:

Xét nghiệm HIV combo hay Xét nghiệm HIV combi là một, đều là xét nghiệm HIV Ag/ab. Phương pháp xét nghiệm HIV ag/ab combo là phương pháp thế hệ thứ 4, với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, có thể phát hiện kháng nguyên p24 và kháng thể kháng HIV từ tuần thứ 3 trở đi.

Phương pháp xét nghiệm HIV Ag/ab combo này có thể xét nghiệm sau 15 ngày và khoảng thời gian lý tưởng nhất là sau 28 ngày. Sau khi làm xét nghiệm HIV combo vào ngày thứ 31 cho kết quả là âm tính và test nhanh kháng thể kháng HIV vào tuần thứ 7 cũng âm tính, thì đây là kết quả khả quan, và thường sẽ không thay đổi nếu không có nguy cơ nào khác.

Bộ xét nghiệm em đã làm cho kết quả chính xác đến 95%, vì nó có thể phát hiện virus HIV ở người nhiễm ngay trong giai đoạn đầu. Cho nên em có thể yên tâm nhiều phần. Em chỉ cần làm xét nghiệm test nhanh Ab sau 12 và 24 tuần để khẳng định kết quả chính xác nhất, em nhé.

}
Top