Xử lý việc cho người nghiện ma túy khác thuê, mượn địa điểm để sử dụng ma túy

21/08/2021 07:57

Trong thực tiễn xét xử, các tòa thường gặp tình huống người nghiện ma túy cho người nghiện ma túy khác thuê, mượn địa điểm hoặc có hành vi khác để chứa chấp người nghiện ma túy cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Vậy hành vi này có bị xử lý về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256 Bộ luật Hình sự hay không?

TAND Tối cao giải đáp:

Quy định tại khoản 1 Điều 256 Bộ luật Hình sự không loại trừ việc xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cho nên đối với trường hợp người nghiện ma túy cho người nghiện ma túy khác thuê, mượn địa điểm để cùng sử dụng ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự thì bị xử lý về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256 Bộ luật Hình sự (nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm).

Vĩnh Hoàng

Top