Bắc Giang: Triển khai ngay công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

19/12/2022 08:23

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 6302/UBND-KGVX về việc triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Bắc Giang: Triển khai ngay công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng - Ảnh 1.

Học viên học nghề nối mi tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu cai nghiện cho các huyện, thành phố. Chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại cộng đồng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Sở Y tế tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện, cai nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sỹ công tác tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã theo quy định của pháp luật; bảo đảm đủ lực lượng thực hiện các dịch vụ cai nghiện ma túy. Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về y tế trong thực hiện cai nghiện ma túy.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã tăng cường lập hồ sơ và đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý người nghiện sau cai nghiện. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy để đưa vào quản lý tại địa phương theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

UBND huyện, thành phố bảo đảm về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện tại Trung tâm Y tế (địa điểm cung cấp dịch vụ cắt cơn, giải độc) để tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng từ tháng 1 năm 2023. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động, bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. Thông báo công khai danh sách đơn vị sự nghiệp công lập được lựa chọn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện lên trang thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố, trụ sở UBND cấp xã và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho người nghiện ma túy theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về thực hiện chỉ tiêu cai nghiện tại địa phương.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 2319/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025. Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.

Vĩnh Hoàng

}
Top