Bạc Liêu: Giảm người nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến AIDS

11/04/2022 14:52

(Chinhphu.vn) - Theo Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu, mục tiêu chung được Sở Y tế đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm thiểu số người nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại tỉnh Bạc Liêu vào năm 2030.

Bạc Liêu: Giảm người nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến AIDS - Ảnh 1.

Tư vấn cho người nhiễm HIV điều trị ARV

Theo đó, về nhóm chỉ tiêu về dự phòng, Sở Y tế đưa ra tỉ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 40%; tỉ lệ thanh niên từ 15 - 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 45%; tỉ lệ người dân từ 15 - 49 tuổi không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đạt 55%.

Với nhóm chỉ tiêu về điều trị, tỉ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV đạt 91%; tỉ lệ người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95%.

Về nhóm chỉ tiêu hệ thống y tế, Sở phấn đấu bảo đảm 100% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế; bảo đảm cung ứng đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện thu thập số liệu đạt chất lượng để theo dõi tình hình dịch và đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Nhóm chỉ tiêu tác động, tỉ lệ người nhiễm HIV tử vong liên quan đến HIV/AIDS dưới 4/100.000 dân; duy trì tỉ lệ hiện nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư <0,3%.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, giải pháp của Sở Y tế là phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền kiến thức về phòng, chống lây nhiễm và giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. Tiếp tục triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS ở các địa bàn trọng điểm, như cấp bao cao su, bơm kim tiêm và điều trị methadone. Tăng cường triển khai các dịch vụ xét nghiệm HIV/AIDS cho người có nguy cơ lây nhiễm HIV như: Xét nghiệm HIV trong cơ sở y tế, mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, xét nghiệm HIV lưu động. Tiếp tục củng cố điều trị người nhiễm HIV thanh toán qua bảo hiểm y tế. Xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc ARV, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS…

Vĩnh Hoàng

Top