Bị ép sử dụng ma túy có phạm tội không?

22/11/2017 08:45

Cháu tôi (15 tuổi) đi liên hoan sinh nhật cùng nhóm bạn (từ 18-20 tuổi) và bị các bạn ép sử dụng ma túy tại quán karaoke và bị công an bắt quả tang. Vậy cháu tôi có bị xử lý hình sự không và người ép cháu tôi sử dụng ma túy sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời như sau:

Thứ nhất, với hành vi sử dụng ma túy của cháu bạn. Bộ luật hình sự hiện hành đã bãi bỏ tội danh “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại mục 36 Điều 1 Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10. Vì vậy, cháu bạn sẽ không bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng chất ma túy.

Ảnh minh họa

Thứ hai, với hành vi ép cháu bạn sử dụng ma túy. Tại khoản 1 Điều 200 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy như sau: “Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. Cụ thể hóa điều này, mục 9.1, 9.2 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 giải thích hành vi cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy như sau:

“9.1. “Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ.

9.2. “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm khêu gợi sự ham muốn của người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy”.


Do đó, với hành vi ép cháu bạn khiến cháu bạn phải sử dụng chất ma túy, người ép cháu bạn sử dụng ma túy có thể bị xử lý hình sự với tội danh “Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 200 BLHS. Đồng thời, do cháu bạn mới 15 tuổi, thuộc trường hợp người chưa thành niên trên 13 tuổi nên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 200 BLHS, người ép cháu bạn sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 200 như sau:

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

… d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; …”.
}
Top