Đắk Nông: Triển khai Dự án nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy

11/05/2023 14:04

(Chinhphu.vn) - Đối với Tiểu dự án 1, trong giai đoạn 2023-2025, Đắk Nông đặt mục tiêu cótrên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc...

Đắk Nông: Triển khai Dự án nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Người cai nghiện sẽ được điều trị tâm lý và cắt cơn, phòng ngừa

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 'Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy' trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đối với Tiểu dự án 1, trong giai đoạn 2023-2025, Đắk Nông đặt mục tiêu cótrên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá và được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Trên 80% cán bộ tại địa phương làm công tác quản lý nhà nước, người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng và triển khai ít nhất 1 mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát, kiện toàn cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tư vấn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; đào tạo trực tuyến; báo cáo trực tuyến; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy góp phần phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử…

Đối với Tiểu dự án 2, Đắk Nông đặt mục tiêu có trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; 100% các huyện, thành phố có địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng, tổ chức các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông đã xây dựng nội dung, giải pháp cụ thể để giao cho từng đơn vị, địa phương triển khai lộ trình theo kế hoạch.

Vĩnh Hoàng

Top