Góp tiền mua ma túy để sử dụng có bị quy là đồng phạm?

03/06/2018 07:05

Vấn đề đặt ra trong tình huống dưới đây là với số tiền góp 50.000 đồng, Đinh Văn T., có phải là đồng phạm với Hoàng Quốc V. không?

Ảnh minh họa

Đinh Văn T. (SN 1993) điện thoại rủ Hoàng Quốc V. (SN 1995) cùng góp tiền để mua ma túy sử dụng. V. đồng ý nên T. điều khiển xe mô tô đến chở V. đi mua ma túy. Khi đến địa điểm mua ma túy thì V. ở ngoài đợi còn T. vào trong mua 1 gói ma túy với số tiền 200.000 đồng, trong đó V. góp 150.000 đồng, T. góp 50.000 đồng. Sau khi mua ma túy xong, T. không điều khiển xe nữa mà giao cho V. điều khiển chở T. ngồi phía sau để tìm nơi sử dụng. Khi đi được khoảng 2km thì bị lượng công an bắt. Theo kết quả giám định thì số ma túy mà T. và V. mua có trọng lượng là 0,123 gram heroin.

Theo quy định tại Điều 17, Bộ luật Hình sự năm 2015: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Trong vụ việc này cả Đinh Văn T. và Hoàng Quốc V đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

- Căn cứ vào tính liên kết về hành vi: Đinh Văn T. rủ Hoàng Quốc V cùng nhau góp tiền đi mua ma túy, V. đồng ý, T chở V. đi mua ma túy, T. và V. cùng dùng xe đi tìm nơi để sử dụng. Nếu xét riêng hành vi của từng người thì không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, cả 2 đã có sự giúp sức nhau dẫn đến hậu quả chung là số lượng ma túy mà cả 2 cùng vận chuyển đi tìm nơi để sử dụng đủ truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Căn cứ vào hậu quả: Hậu quả trong vụ án đồng phạm là hậu quả chung do cả Đinh Văn T. và Hoàng Quốc V. gây ra. Hành vi của mỗi người trong vụ án là nguyên nhân gây ra hậu quả chung ấy, mặc dù có người trực tiếp, người gián tiếp gây ra hậu quả. Tổng lượng heroin mà cả hai đã góp tiền mua là 0,123 gram, đã đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, đồng phạm hay không trước hết phải căn cứ vào tổng hàm lượng chất ma túy mà cả 2 cùng mua đã đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa? Nếu góp tiền mua ma túy mà hàm lượng heroin chỉ dưới 0,1 gram thì không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xử lý hành chính, do đó sẽ không thuộc trường hợp đồng phạm. Trong vụ việc này tổng trọng lượng ma túy mà T. và V. góp tiền mua là 0,123 gram heroin đã đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự, T. và V. cùng nhau thực hiện hành vi, cả 2 đều biết rõ về hành vi của mình và người còn lại mà vẫn thực hiện nên đây là lỗi cố ý. Nên căn cứ vào hàm lượng chất thu được, T. và V. là đồng phạm. Vậy T. và V. đồng phạm về tội gì?

Căn cứ quy định tại Chương XX “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì Đinh Văn T. và Hoàng Quốc V. có thể sẽ bị thu hút về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Vậy, xử lý T. và V. về tội gì để đảm bảo đúng tội danh? 

- Thứ nhất, về tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252, Bộ luật Hình sự năm 2015): T. và V. không có hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác nên T. và V. không phạm tội chiếm đoạt chất ma túy.

- Thứ hai, về tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015): T. mua ma túy nhằm mục đích để T. và V. sử dụng chứ không nhằm mục đích bán trái phép cho người khác và cũng không có hành vi tàng trữ hay vận chuyển để bán trái phép gói ma túy trên cho người khác nên T. không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Bởi vậy, V. cũng không đồng phạm với T. về tội này.

- Thứ ba, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 2015): T. đã chủ động rủ V. cùng góp tiền mua ma túy để T. và V. sử dụng. T. điều khiển xe chở V. đi mua ma túy, V. đã đi cùng T. đến địa điểm mua ma túy và sau khi T. trực tiếp vào mua xong, cả hai cùng nhau đi tìm nơi để sử dụng gói ma túy vừa mua được thì bị cơ quan công an bắt, thu giữ 1 gói ma túy có trọng lượng 0,123 gam. Căn cứ vào lời khai của T. và tang vật thu giữ thì đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự T. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (T. tàng trữ ma túy để sử dụng). Vì: T. mua ma túy để sử dụng, trong tổng số tiền (200.000 đồng) để mua ma túy có một phần tiền của T. (50.000 đồng), lượng ma túy T. mua đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự (0,123 gam). T. vận chuyển ma túy là nhằm mục đích đưa gói ma túy mà T. vừa mua được để tìm nơi sử dụng chứ không nhằm mục đích khác (mua bán hay vận chuyển cho người khác).  Theo quy định của pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy bất cứ nơi nào… mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. Do đó, khi T. hoàn thành việc mua ma túy thì T. đã phải chịu trách nhiệm hình sự theo mục đích sử dụng của mình. Thời điểm này, tội phạm đã hoàn thành. Do đó, T. phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1, Điều 194, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với V., V. đã đồng phạm với T. ngay từ khi V. góp tiền và cùng T đi mua ma túy (kể cả trường hợp V. không cùng T. đi mua ma túy nhưng đủ cơ sở để chứng minh V. biết T. đi mua ma túy để sử dụng và đã góp tiền cho T. đi mua) thì V. vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm (giúp sức T. mua ma túy: T. mua được gói ma túy trên là do V. cùng góp tiền). Vì vậy, trong vụ án này, V. đồng phạm với T. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1, Điều 194, Bộ luật Hình sự năm 1999.

- Thứ tư, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015) thì theo nội dung vụ án, mặc dù T. có hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác nhưng T. không vận chuyển cho người khác (không ai nhờ, không ai thuê...) và việc T. vận chuyển số ma túy trên là vận chuyển cho chính mình nhằm mục đích để T. và V. đi tìm nơi sử dụng. Theo quy định của pháp luật, vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi dịch chuyển bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào… mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác. Vì vậy, trong vụ án này T. không phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Do đó, không có cơ sở để xem xét V. đồng phạm với T. về tội này.

Từ sự phân tích trên, chúng tôi cho rằng: Đinh Văn T. phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Hoàng Quốc V. đồng phạm với T. về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Luật sư Phạm Thái Sơn (Văn phòng Luật sư Sơn Phạm)

Top