Hà Nội: 10 nội dung về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

12/03/2022 06:42

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: 10 nội dung về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Thành phố khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn

Theo đó, UBND thành phố triển khai 10 nội dung thực hiện nhiệm vụ trên.

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục đăng ký cai nghiện, lập hồ sơ cai nghiện đối với người cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tuyên truyền, phổ biến cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên về chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Cùng với đó, rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy tại các địa phương, đơn vị. Xây dựng hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Lựa chọn đơn vị đủ điều kiện để đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện ma túy; bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục lập hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, chuyên môn điều trị, cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện.

Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy, chính sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn.

Rà soát, bổ sung bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cai nghiện bắt buộc cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú đảm bảo việc lập hồ sơ, tổ chức quản lý người sau khi hoàn thành cai nghiện tự nguyện, hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng theo quy định pháp luật.

Thành phố sẽ tổ chức hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy ở cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy không còn phù hợp, đề xuất HĐND, UBND thành phố sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới để thay thế, đảm bảo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo thống kê, năm 2021, các ban, ngành đã lập hồ sơ đưa 1.114 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đạt 123,8% chỉ tiêu giao; vận động 1.601 người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở tự nguyện.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố đặt mục tiêu: 100% xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì áp dụng mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả. 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; trên 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm. Tổ chức dạy nghề cho 3.300 người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy; các địa phương tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho 2.500 người sau cai nghiện ma túy và hộ gia đình người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại 60 xã, phường, thị trấn.

Vĩnh Hoàng

Top