Hà Nội: Duy trì mô hình quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú

30/03/2023 09:16

(Chinhphu.vn) - Theo đó, 100% người hoàn thành các chương trình cai nghiện ma túy trở về địa phương được lập hồ sơ, đưa vào danh sách quản lý sau cai nghiện ma túy; phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giúp đỡ quản lý sau cai nghiện ma túy và theo dõi, đánh giá tỷ lệ tái sử dụng trái phép chất ma túy, tái nghiện ma túy.

Hà Nội: Duy trì mô hình quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú - Ảnh 1.

Khám sức khỏe cho người cai nghiện ma túy

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND (ngày 28/3) về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố nhằm kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy, đảm bảo người nghiện được áp dụng một biện pháp cai nghiện phù hợp; tổ chức hiệu quả việc quản lý, chăm sóc hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, hạn chế thấp nhất gia tăng người tái nghiện ma túy và các vụ phạm tội do người nghiện ma túy gây ra.

TP Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn Thành phố được tiếp cận các dịch vụ: tư vấn, biện pháp can thiệp giảm hại, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

100% các quận, huyện, thị xã công bố danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, đảm bảo tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định.

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho 5.300 người đến cuối năm 2023.

Các cơ sở cai nghiện ma túy tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan vận động 960 người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện. Các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện cắt cơn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho 1.000 người tự nguyện đăng ký tham gia điều trị.

Lập 1.200 hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó 50% người có hộ khẩu Hà Nội.

Các địa phương hỗ trợ vay vốn, học nghề, hỗ trợ tìm việc làm với các hình thức phù hợp cho 250 người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các cơ sở cai nghiện ma túy công lập của Thành phố tổ chức dạy nghề cho 700 người cai nghiện bắt buộc.

Duy trì hoạt động mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại 278 xã, phường, thị trấn đã triển khai năm 2021, 2022; phát triển mới các mô hình năm 2023 tại 103 xã, phường, thị trấn đảm bảo chỉ tiêu tiến độ theo lộ trình tại Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND TP. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2023.

Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định nội dung, mức chi thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy; mức chi và mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; quản lý chặt chẽ người cai nghiện ma túy đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở cai nghiện ma túy và trên địa bàn. Kết nối chặt chẽ với địa phương đảm bảo 100% học viên hết thời gian cai nghiện ma túy về nơi cư trú được quản lý sau cai nghiện ma túy.

Theo Điều 40 Luật Phòng chống ma túy 2021, thì:

Nhà nước có các phương án hỗ trợ xã hội trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm:

+ Hỗ trợ học văn hóa đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Hoàng

}
Top