Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về người nghiện ma túy

29/06/2023 08:44

(Chinhphu.vn) - Kết quả này phục vụ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của ngành Công an cũng như công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy của các ngành, các cấp cơ sở; đẩy mạnh sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về người nghiện ma túy - Ảnh 1.

Hà Nội xây dựng phần mềm dữ liệu về người nghiện ma tuý. Ảnh: VGP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 174 về việc rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá đúng thực trạng số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và các vấn đề có liên quan; phân tích, xác định nguyên nhân phát sinh người nghiện; phát hiện những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý.

Từ đó tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch, chế độ, chính sách về phòng, chống và kiểm soát ma túy nói chung và công tác cai nghiện ma túy nói riêng có hiệu quả.

Trên cơ sở tiêu chí thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, đề ra biện pháp, xác định tiêu chí thống kê nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội; đảm bảo duy trì việc thống kê, bổ sung, cập nhật thông tin kịp thời, thường xuyên, liên tục.

Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đây là cơ sở phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, thống kê, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ở cơ sở.

Đối tượng thống kê là những người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy, người đang tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; người quản lý sau cai nghiện ma túy. Đơn vị thực hiện rà soát, lập phiếu, thống kê gồm: Công an xã/thị xã, quận/huyện và phòng nghiệp vụ Công an Thành phố; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế. Mốc số liệu thống kê chốt vào ngày 14/6/2023.

UBND TP yêu cầu công tác rà soát, kiểm danh, kiểm diện, kiểm tra chính xác; thống kê đảm bảo thống nhất, khách quan, khoa học, kịp thời.

Đồng thời, kế hoạch tổ chức thực hiện có sự thống nhất của các cấp chính quyền, Công an TP là lực lượng chủ trì, nòng cốt, bảo đảm có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhất là cấp cơ sở.

Kết quả này phục vụ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của ngành Công an cũng như công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy của các ngành, các cấp cơ sở; đẩy mạnh sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Vĩnh Hoàng

Top