Hà Nội: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện

15/03/2022 15:40

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai ma túy.

Hà Nội: 10 nội dung về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Hà Nội: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện - Ảnh 1.

Năm 2021, Hà Nội đã lập hồ sơ đưa 1.114 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đạt 123,8% chỉ tiêu giao. Ảnh: VGP/HG

Đây là một trong những giải pháp trong Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy; thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy; tăng cường quản lý người nghiện ma túy ngoài xã hội, không để gia tăng các vụ phạm tội do người nghiện ma túy gây ra.

Theo đó, về chỉ tiêu, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT ngày 11/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Công ước ASEAN về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn thành phố được tiếp cận các dịch vụ: Tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Thành phố phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã công bố danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; bảo đảm tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định. Duy trì điều trị lũy tích cho 6.500 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến cuối năm 2022.

Các cơ sở cai nghiện ma túy tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan vận động 2.100 người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện; 100% người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập đều được tiếp nhận, điều trị cai nghiện. Các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện cắt cơn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho 1.000 người tự nguyện đăng ký tham gia điều trị. Lập 950 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó, 50% người có hộ khẩu Hà Nội.

Tiếp tục duy trì quản lý số người đang thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú năm 2021 chuyển sang, tiếp nhận và thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú cho 900 người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phấn đấu 100% người hoàn thành các chương trình cai nghiện ma túy được các địa phương phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giúp đỡ quản lý sau cai nghiện ma túy và theo dõi, đánh giá tỷ lệ tái sử dụng trái phép chất ma túy, tái nghiện ma túy.

Các địa phương hỗ trợ vay vốn, học nghề, hỗ trợ tìm việc làm với các hình thức phù hợp cho 300 người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức dạy nghề cho 500 người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Duy trì hoạt động các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú tại các địa phương đã triển khai năm 2021, phát triển mới các mô hình năm 2022 tại các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, thành phố còn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; quản lý chặt chẽ người cai nghiện ma túy bảo đảm an ninh trật tự trong cơ sở cai nghiện ma túy và trên địa bàn. Kết nối chặt chẽ với địa phương bảo đảm 100% học viên hết thời gian cai nghiện ma túy về nơi cư trú được quản lý sau cai nghiện ma túy.

Theo thống kê, năm 2021, toàn thành phố có khoảng 18.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý, tăng hơn 5.500 người so với năm 2020. Các ban, ngành đã lập hồ sơ đưa 1.114 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đạt 123,8% chỉ tiêu giao; vận động 1.601 người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở tự nguyện.

Hoàng Giang

Top