Khi nào thì người tiêm chích ma túy bị bắt vào cơ sở cai nghiện tập trung?

31/01/2019 18:54

Xin cho hỏi, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Khi nào thì người tiêm chích ma túy bị bắt vào cơ sở cai nghiện tập trung? Và người sử dụng ma túy muốn cai nghiện tại gia đình có cần phải xin giấy tờ thủ tục gì không?

Trả lời

 Tư vấn điều trị cai nghiện tại cộng đồng. Ảnh minh họa

* Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo quy định trên, nếu sử dụng trái phép chất ma túy, bạn sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra, người sử dụng ma túy có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định.

* Đối với câu hỏi, người tiêm chích ma túy khi nào thì bị bắt vào cơ sở cai nghiện tập trung. Việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy được quy định tại Điều 96 của Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm 2 trường hợp:

Trường hợp 1:

- Từ 18 tuổi trở lên;

- Đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi sử dụng ma túy (Có quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức giáo dục tại xã phường);

- Vẫn còn nghiện (việc xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện theo thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy);

Một số nội dung quan trọng của việc xác định tình trạng nghiện là:

Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ hoặc y sỹ, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn về chẩn đoán và điều trị cắt cơn nghiện ma túy. Rất nhiều trường hợp công an bắt người sử dụng ma túy và test ma túy ngay tại trụ sở công an phường là sai quy định này.

Trường hợp 2:

- Từ 18 tuổi trở lên;

- Chưa bị áp dụng biện pháp giao dục tại xã, phường, thị trấn;

- Không có nơi cư trú ổn định;

- Xác định tình trạng nghiện theo Thông tư liên tịch số 17

* Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với UBND cấp xã nơi cư trú.

Hồ sơ đăng ký gồm:

Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình;

Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy;

Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy.

Nộp hồ sơ đến Tổ công tác do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành lập nơi người nghiện ma túy đang cư trú.

Top