Long An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

19/10/2023 08:26

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, không thực hiện ký kết hợp đồng lao động...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa vừa ký Văn bản số 9500 /UBND-VHX, về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường nói riêng trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp. Các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động karaoke từng bước được hạn chế. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã có ý thức trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nhiều cơ sở đã có sự đầu tư, nâng cao chất lượng, dịch vụ và trang thiết bị phục vụ.

Long An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nhận định, hiện nay vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, không thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hoạt động quá giờ, tiếng ồn vượt quá quy định,... gây ra tình trạng mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng, chống cháy, nổ, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lành mạnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; từng bước đưa các hoạt động trên đi vào nền nếp, lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân trong phòng, chống các hành vi không lành mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm trong hoạt động của các cơ sở doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đến tận cơ sở. Cùng các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Long An giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm về công tác quản lý Nhà nước, công tác hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức triển khai, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tập huấn, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, điều kiện về an ninh, trật tự cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm theo thẩm quyền về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và thông báo kết quả xử lý đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ động, kịp thời giải đáp, hướng dẫn cụ thể chi tiết các quy định và giải pháp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khắc phục các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Riêng Sở Tài Nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra và trang bị phương tiện máy đo độ ồn để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí thuộc thẩm quyền theo quy định.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, tiếng ồn cho phép.

Đặc biệt, tuyên truyền phát huy giá trị đạo đức lối sống, đạo đức kinh doanh và xây dựng hạnh phúc gia đình trong nhân dân. Thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa tại cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và nơi công cộng; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn.

Vĩnh Hoàng

}
Top