Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy

30/05/2024 19:43

(Chinhphu.vn) - Các Sở LĐTB&XH đẩy mạnh thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy" đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy.

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy- Ảnh 1.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy 2024 trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và hơn 500 học viên tại Cơ sở- Ảnh: VGP

Thực hiện Công văn số 3631/VPCP-KGVX ngày 27/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) vừa có công văn đề nghị Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm, đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu tại công văn nêu trên và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nội dung.

Theo đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, cụ thể: Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống ma túy, trọng tâm là công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Xây dựng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, pano, áp phích, băng rôn gắn với chủ đề của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2024 "Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy" tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn và tại cộng đồng.

Phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chỉ đạo các Cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30/6/2024 thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường các hoạt động tư vấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phố biến quán triệt các nội quy, quy chế của cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trú đóng.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy" đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy. Rà soát, nhân rộng các mô hình hỗ trợ cai nghiện hiệu quả, tạo điều kiện kết nối người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các dịch vụ cai nghiện ma túy, hỗ trợ xã hội tại địa phương.

Hoàng Giang


}
Top