Nghệ An: Duy trì 323 xã, phường không có tệ nạn mại dâm

04/04/2022 09:50

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng cần triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; tuần tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại.

Nghệ An: Duy trì 323 xã, phường không có tệ nạn mại dâm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm tại huyện Diễn Châu

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch 210/KH-UBND ngày 30/3/2022 về thực hiện phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và trong các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để hình thành các tụ điểm mại dâm mới, phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong học sinh, sinh viên. Tăng cường truyền thông phòng chống các tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa hình thức truyền thông chú trọng truyền thông trực tiếp đặc biệt tại các địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng có nguy cơ cao.

Đồng thời giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm; bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

Để thực hiện hiệu quả công tác trên, UBND tỉnh đưa ra 5 yêu cầu. Đó là 100% thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm; lồng ghép hoạt động phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS.

Ít nhất 80% xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng chống mại dâm và được duy trì thường xuyên; ít nhất 80% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm;70% người lao động trong các khu công nghiệp; 80% học sinh, sinh viên các trường THPT, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; xử lý kịp thời số tội phạm liên quan đến mại dâm theo quy định của pháp luật, đặc biệt những địa bàn trọng điểm; tổ chức kiểm tra ít nhất 40% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Tỉnh tiếp tục triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm; ít nhất 50% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời duy trì 323/460 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; chuyển hóa về mức độ đối với 137 xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng cần đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hoạt động can thiệp giảm hại, phòng, chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; tuần tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại. Xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tổ chức xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

Vĩnh Hoàng

Top