Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao

05/04/2022 14:48

(Chinhphu.vn) - Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phê duyệt dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao - Ảnh 1.

Cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên cai nghiện. Ảnh: VGP

Theo đó, dự án này thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 gồm 2 tiểu Dự án: "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy" và "Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy".

Các hoạt động nâng cao về nhận thức về nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và các biện pháp phòng ngừa, cai nghiện ma túy được thực hiện trong phạm vi cả nước.

Đối tượng của dự án là người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, người có nguy cơ cao sử dụng ma túy, các cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng ngừa và cai nghiện ma túy.

Các hoạt động của Tiểu dự án 1 là: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức là lãnh đạo, người làm chuyên trách về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Nghiên cứu xây dựng và triển khai mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai;

Kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đối với cơ sở cai nghiện ma túy, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy; Nghiên cứu, xây dựng và triển khai đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Tiểu dự án 2 gồm các hoạt động: Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa nghiện ma túy; Tuyên truyền, phổ biến; tư vấn, giáo dục về phòng ngừa nghiện ma túy; Đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa nghiện ma tuý; Áp dụng mô hình chuẩn phòng ngừa nghiện ma túy.

Dự án nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn dân; nâng cao nhận thức, hiệu quả phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của sử dụng ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Các mục tiêu cụ thể như: Trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận tư vấn, sàng lọc, đánh giá và tham gia vào các chương trình giáo dục hành vi, chương trình điều trị nghiện thay thế, chương trình cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng;

100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được rà soát, kiện toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

100% số người tham gia điều trị, cai nghiện ma túy được tư vấn học nghề, tìm việc làm và phấn đấu 50% người được đào tạo nghề; Hoàn thành 01 bộ chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng được các mô hình phòng ngừa nghiện ma túy tại tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng...

Báo cáo của Bộ công an cho biết, hiện nay, cả nước có 205.818 người nghiện có hồ sơ quản lý, 66.287 người sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng chiếm 56%; còn lại người nghiện ma tuý đang ở các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện…

Theo Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH), năm 2021, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 68.543 người, trong đó số tiếp nhận mới là 28.510 người, số chuyển từ năm 2020 sang 40.043 người, số tái hòa nhập cộng đồng 31.758 người.

Công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện do tổ chức, cá nhân thành lập đã tổ chức điều trị, cai nghiện cho 1.826 người, trong đó số tiếp nhận mới 850 người, số chuyển từ năm 2020 sang 976 người, số tái hòa nhập cộng đồng 1.350 người, hiện đang tổ chức cai nghiện cho 476 người.

Ngoài ra, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho trên 52.500 bệnh nhân, trong đó ngành LĐTB&XH đang tổ chức điều trị cho 4.016 người.

Hoàng Giang

Top