Phú Thọ: Xây dựng 2 mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm

16/03/2022 09:54

(Chinhphu.vn) - Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Phú Thọ: Xây dựng 2 mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm - Ảnh 1.

Mô hình đào tạo nghề cho người lầm lỡ

Theo Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2022 của tỉnh Phú Thọ mới ban hành, tỉnh đặt mục tiêu năm 2022, có ít nhất 25% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 20% người lao động trong các khu công nghiệp; 25% học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh, cấp huyện ít nhất một tháng một lần.

100% các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Số tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâm được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt những địa bàn trọng điểm; 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; tổ chức kiểm tra tăng 10% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm so với năm trước.

Khảo sát, lựa chọn để xây dựng 2 mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Tỉnh phấn đấu có ít nhất 25% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp tỉnh và 20% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm, thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Để đạt các mục tiêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ sẽ hướng dẫn thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch phòng, chống mại dâm. Hướng dẫn xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm. Phối hợp với các đơn vị để khảo sát, lựa chọn, xây dựng mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm.

Chủ trì xây dựng các chương trình, tài liệu, công cụ truyền thông về phòng, chống mại dâm; tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mại dâm cho cộng đồng.

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh, Phú Thọ tuy chưa phải là điểm nóng về tệ nạn mại dâm, nhưng đang có những diễn biến phức tạp, núp bóng dưới nhiều hình thức như môi giới mại dâm trên mạng Internet, giao dịch qua điện thoại di động, hoạt động lén lút, trá hình trong một số khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở massage... Hầu hết gái mại dâm là những đối tượng không đăng ký lưu trú tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mà thuê nhà trọ, nhà nghỉ để ở. Vì vậy, việc ban hành Kế hoạch này sẽ giúp tỉnh nâng cao phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh triệt phá nếu phát hiện tệ nạn mại dâm.

Vĩnh Hoàng

Top