Quảng Nam: Xem xét ban hành nghị quyết về mức chi cai nghiện ma túy

23/03/2023 09:12

(Chinhphu.vn) - Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X), đại diện UBND tỉnh đã trình bày tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Xem xét ban hành nghị quyết về mức chi cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Học viên tại Cở sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam hồ hởi với những giờ phút chơi thể thao

Theo đó, việc ban hành nghị quyết nhằm quy định cụ thể nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; đồng thời đảm bảo đúng các quy định hiện hành, điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đối tượng áp dụng là người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy; người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các nội dung chi được quy định cụ thể gồm chi tiền ăn, tiền chăn màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc; chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề về sức khỏe cộng đồng, pháp luật, đạo đức, truyền thống dân tộc, giáo dục công dân và chuyên đề khác phù hợp với số lượng, trình độ học vấn của người cai nghiện bắt buộc; tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động.

Nội dung chi còn có chi phí mai táng đối với trường hợp người cai nghiện bắt buộc chết trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở mà không có thân nhân hoặc thân nhân không đến nhận trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đối tượng chết; hỗ trợ đưa người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú...

Theo thống kê của Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam, hiện nay, toàn tỉnh có 758 người sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó 701 người nghiện ma túy) có hồ sơ quản lý; 110/241 xã, phường, thị trấn thuộc 15/18 huyện, thị xã, thành phố có người nghiện ma túy (trừ huyện Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn), địa phương có người sử dụng chất ma túy nhiều là Phú Ninh, Tam Kỳ, Điện Bàn.

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam (đóng tại huyện Hiệp Đức) hiện đang quản lý 111 người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện và được giao quản lý. Người cai nghiện bằng chất thay thế Methadone là 469 người tại cộng đồng. Hiện có 30 xã, phường, thị trấn quản lý 115 người sau cai nghiện ma túy.

Theo bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh, phần lớn các xã, phường, thị trấn chưa thực hiện việc ra quyết định và quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, chưa bố trí địa điểm, nhân sự để thực hiện quản lý người nghiện và sau cai nghiện. Nhiều địa phương còn lúng túng trong công tác phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong khi đó quy mô tiếp nhận, chất lượng dịch vụ cai nghiện ở cơ sở cai nghiện ma túy còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy còn hạn chế, nhiều cán bộ y tế ở các cơ sở, đơn vị, địa phương chưa được tập huấn cấp giấy chứng nhận để thực hiện chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.

Vĩnh Hoàng

Top