Ra mắt Tổ liên ngành Trung ương kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

20/04/2023 11:09

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Tổ công tác liên ngành Trung ương về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Ra mắt Tổ liên ngành Trung ương kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy - Ảnh 1.

Các thành viên Tổ công tác liên ngành trung ương chụp ảnh ra mắt tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Bá Thái

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1002/QĐ-BCA-C04 ngày 1/3/2023 của Bộ Công an về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành Trung ương. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành Trung ương.

Tổ công tác liên ngành Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Tổ công tác liên ngành Trung ương.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP, Bộ Công an đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Theo đó, Bộ Công an đề nghị các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành tổng rà soát, thống kê số lượng, lập danh sách các cơ quan, tổ chức có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong lĩnh vực quản lý phục vụ việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức Hải quan nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn/thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của địa phương. Bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy từ nguồn ngân sách thường xuyên của địa phương.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định số 105 của Chính phủ, trong đó tập trung vào hoạt động: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

Tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích bất hợp pháp. Phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đặt tại Bộ Công an theo quy định tại Nghị định số 105 của Chính phủ.

Tại Việt Nam, hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vẫn diễn ra sôi động, nhu cầu sử dụng tiền chất trong sản xuất, kinh doanh và y tế tăng trong khi số lượng các công ty, đơn vị kinh doanh tiền chất, thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thú y giữ tương đối ổn định dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hiện nay có khoảng gần 1.000 doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Pháp luật Việt Nam đã có hệ thống các quy định về kiểm soát đối với công tác này và đưa vào danh mục quản lý 557 chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và 60 tiền chất để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

Trong đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105 vẫn dành riêng Chương III quy định về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy với các điều luật bám sát tình hình thực tế và quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Hoàng Giang

Top