Sơn La: Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức

06/03/2023 08:07

(Chinhphu.vn) - Mục đích của Kế hoạch là tăng cường phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức - Ảnh 1.

Tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho các cấp hội phụ nữ

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống mại dâm năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch hướng tới việc giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm; bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được Chính phủ đề ra trong công tác phòng, chống mại dâm.

Chỉ tiêu thực hiện là 100% cấp uỷ Đảng, Chính quyền được quán triệt, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm; 100% các huyện, thành phố xây dựng chương trình, nội dung truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Định kỳ hàng tháng, quý đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của tỉnh và các cơ quan báo đài Trung ương đóng tại địa phương. Phấn đấu đạt ít nhất 80% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm; 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm, thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phòng chống mại dâm với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 100% số người bán dâm được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung rà soát, thống kê và đưa vào danh sách quản lý, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh; 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được ký cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở;. 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm được triệt xóa khi bị phát hiện; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2023.

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời huy động sự tham gia phối hợp vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng tham gia tư vấn, vận động người dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép thông tin, tuyên truyền vận động phòng, chống mại dâm với việc thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh Sơn La, hiện nay tại địa bàn trung tâm thành phố, các thị trấn còn một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm. Hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, với nhiều phương thức, thủ đoạn như: lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, xông hơi massage...) để tuyển nhân viên vào làm việc và khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổ chức mua, bán dâm ngay tại cơ sở kinh doanh hoặc đến các địa điểm khác để thực hiện hành vi bán dâm.

Vĩnh Hoàng

Top