Sơn La: Triển khai các mô hình mới về hỗ trợ người bán dâm

01/03/2022 11:42

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch triển khai phòng, chống mại dâm năm 2022. Mục tiêu nhằm giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm.

Đồng thời bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững...

Sơn La: Triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm - Ảnh 1.

Đào tạo nghề may cho người bán dâm để họ hòa nhập cộng đồng

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2022, 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm, thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phòng chống mại dâm với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; 100% số người bán dâm được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê và đưa vào danh sách quản lý 100%, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh. 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được ký cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở.

100% các tụ điểm hoạt động mại dâm được triệt xóa khi bị phát hiện; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm. 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2022.

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm được triển khai thường xuyên, rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm có dấu hiệu, biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm. Triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y tế, bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững; triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm…

Về công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm, năm 2022, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, UBND các huyện, thành phố trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn xã, phường, thị trấn, các điểm tham quan, du lịch… trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ; hướng dẫn Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, thành phố thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm ở địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

Đồng thời, triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm khi có chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.

Vĩnh Hoàng

Top