Tăng tiền trợ cấp xã hội với trẻ nhiễm HIV/AIDS dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo

07/07/2024 12:56

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/7/2024, mức trợ cấp xã hội mức 1.250.000 đồng/tháng đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS dưới 4 tuổi thuộc hộ nghèo; 1.000.000 đồng/tháng đối với rẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tăng tiền trợ cấp xã hội với trẻ nhiễm HIV/AIDS dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo- Ảnh 1.

Trẻ em nhiễm HIV có quyền được vui chơi, học tập, hòa nhập cộng đồng

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Kết luận số 83-KL/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Về nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), Kết luận này nêu rõ: Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6/2024); đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%), giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, tiền trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Mức trợ cấp xã hội cao nhất là 1.250.000 đồng/tháng

Với việc được tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng, mức trợ cấp của các đối tượng sau sẽ được nhiều nhất, đó là:

- Các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hệ số 2,5, tương ứng 1.250.000 đồng/tháng có: Trẻ em dưới 4 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS dưới 4 tuổi thuộc hộ nghèo; trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Hệ số 2,0, tương ứng 1.000.000 đồng/tháng, gồm các đối tượng: Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi; người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo từ đủ 80 tuổi trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng; trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.

- Các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hệ số 1,5, tương ứng 750.000 đồng/tháng gồm: Trẻ em từ đủ 4 tuổi trở lên; người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà từ đủ 16 tuổi; người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; người khuyết tật nặng.

Như vậy, theo Kết luận này, từ ngày 1/7/2024, mức trợ cấp xã hội mức 1.250.000 đồng/tháng đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS dưới 4 tuổi thuộc hộ nghèo; 1.000.000 đồng/tháng đối với rẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trẻ em dưới 4 tuổi thuộc hộ nghèo sẽ nhận được ít nhất 900.000 đồng/tháng, trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sẽ nhận được ít nhất 720.000 đồng/tháng.

Giang Oanh

}
Top