Tội sản xuất trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

09/04/2020 11:16

Xin cho tôi hỏi: Hành vi sản xuất ma túy (pha chế, chế tác) sẽ bị xử lý như thế nào?

Công ty Luật Minh Khuê trả lời:

Theo quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội sản xuất trái phép chất ma túy:

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội quy định tại các điều luật khác nhau, từ Điều 247 đến Điều 249 của Bộ luật Hình sự mà các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau (hành vi phạm tội này là điều kiện để thực hiện hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi phạm tội kia) nếu các tội phạm đó không bằng nhau thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội theo điều luật có quy định tội nặng hơn.

Đối chiếu với quy định trên thì anh A chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất trái phép chất ma túy theo Điều 248 Bộ luật Hình sự.

2. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm mà người phạm tội sẽ bị xử lý về Tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự như sau:

 “1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm”.

Top