Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong công tác phòng, chống mại dâm

12/10/2022 10:31

(Chinhphu.vn) - Xin cho tôi hỏi: Các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể của chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam trong công tác phòng, chống mại dâm?

Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong công tác phòng, chống mại dâm - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm. Ảnh: Báo Tây Ninh

Trả lời:

Ngày 28/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1629/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được quy định như sau:

Về chỉ tiêu đến năm 2025 gồm: Ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp trung ương và cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần; Tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn;…

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả của giai đoạn 2016-2020 theo hướng hỗ trợ trao quyên, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan; Hình thành mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảm hại; Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm…

Chương trình đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống tệ nạn mại dâm, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, thí điểm các mô hình hỗ trợ xã hội, hỗ trợ hòa nhập xã hội đối với người bán dâm ở cộng đồng.

Vĩnh Hoàng

Top