19 cơ sở cai nghiện ma túy đã bố trí khu riêng cho trẻ em

11/08/2022 16:15

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH), hiện nay, còn nhiều địa phương chưa bảo đảm phân khu cho người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trong tổng số 113 cơ sở cai nghiện trên cả nước, mới có 19 cơ sở cai nghiện ma túy bố trí khu cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, có phân khu nam riêng, nữ riêng.

19 cơ sở cai nghiện ma túy đã bố trí khu riêng cho trẻ em - Ảnh 1.

Khu Quản lý học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội - VGP/Hoàng Giang

Theo đánh giá chung, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện chưa đáp ứng được quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, bởi nhiều cơ sở cai nghiện đã đưa vào hoạt động lâu năm nên một số hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều trang thiết bị đã xuống cấp, cần thiết được đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Ngoài ra, công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng gặp nhiều khó khăn do người nghiện, gia đình người nghiện không có khả năng đóng góp chi phí cai nghiện; UBND cấp huyện chưa kịp thời chỉ định đơn vị sự nghiệp tham gia thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện; số tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng còn hạn chế....

Việc xác định tình trạng nghiện tại xã, phường, thị trấn cũng gặp khó do cơ sở y tế địa phương không đáp ứng được cơ sở vật chất, khu lưu trú dành riêng cho người nghiện ma túy, trong khi cơ sở cai nghiện ma túy công lập thiếu bác sĩ, không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nên không đủ điều kiện, thẩm quyền xác định tình trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP.

Về nhân lực, đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay đang thiếu, năng lực chuyên môn về tư vấn, điều trị nghiện ma túy còn hạn chế, áp lực làm việc phải trực tại đơn vị 24h/24h, khó tuyển dụng người có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đặc biệt là y sĩ, bác sĩ.

Cũng theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, tính đến tháng 6/2022, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 41.667 người, trong đó số tiếp nhận mới là 9.424 người, số chuyển từ năm 2021 sang 32.243 người, số tái hòa nhập cộng đồng 12.101 người.

Hiện các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên cả nước đang tổ chức cai nghiện cho 29.566 người, trong đó có 23.100 người thuộc diện cai nghiện ma túy bắt buộc của Tòa án, 2.992 người cai nghiện ma túy tự nguyện và 3.474 người thuộc diện không có nơi cư trú ổn định.

Đối với cơ sở cai nghiện do tổ chức, cá nhân thành lập, cả nước có 16 cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do tổ chức, cá nhân thành lập và được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện theo quy định. Tính đến tháng 6/2022, các cơ sở này đã điều trị cho 2.715 người

Đối với cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, hiện có 19 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, đã cai nghiện cho 1.855 người nghiện.

Tính đến tháng 6/2022, cả nước đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho trên 51.558 bệnh nhân, trong đó ngành LĐTB&XH đang tổ chức điều trị cho 3.280 người.

Trong thời gian tới, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội sẽ tham mưu với Bộ LĐTB&XH về hoàn thiện chính sách cung cấp dịch vụ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc); nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của địa phương, đề xuất việc nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy.

Đồng thời kiểm tra, giám sát các địa phương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện; tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở về dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nghiện ma túy, người cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy...

Hoàng Giang

Top