Bổ sung quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

25/10/2022 11:06

(Chinhphu.vn) - Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất đã bổ sung quy định quản lý, kiểm soát sử dụng tiền chất công nghiệp. Đây là một trong những cơ sở pháp lý nhằm kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy.

Bổ sung quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp - Ảnh 1.

Công an thu giữ nhiều máy móc, tiền chất dùng để sản xuất ma túy bên trong xưởng của công ty Đồng An Viên tại Kon Tum vào tháng 8/2019

Trên thực tế, những năm gần đây, nhu cầu sử dụng tiền chất trong sản xuất, kinh doanh và y tế gia tăng. Tuy nhiên, lợi dụng những kẽ hở trong công tác quản lý và kiểm soát của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, không ít đối tượng phạm tội đã tổ chức thu gom tiền chất nhằm chiết tách và sản xuất trái phép các chất ma túy.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát tiền chất công nghiệp còn một số hạn chế, việc kiểm soát các hoạt động mua bán tiền chất công nghiệp trong nội địa đến sản phẩm cuối cùng còn nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng mới chỉ kiểm soát ở khâu xuất, nhập khẩu, chưa chú ý kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng. 

Còn tình trạng các doanh nghiệp nhập khẩu xin cấp phép nhiều nhưng số lượng thực nhập lại ít, gây ra số liệu ảo và khó khăn cho đơn vị quản lý. Nhiều doanh nghiệp không khai báo đầy đủ thông tin về tiền chất khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sau khi nhập khẩu chưa có báo cáo về tình hình mua bán, sản xuất, phân phối, sử dụng, tồn trữ... gây khó khăn trong công tác theo dõi, kiểm soát và quản lý.

Các đơn vị nhập khẩu tiền chất về để kinh doanh không chỉ bán lại cho các đối tượng trực tiếp sử dụng, mà còn bán cho nhiều đối tượng kinh doanh khác; các đơn vị này lại bán cho các đối tượng khác tạo thành một khâu trung chuyển phức tạp, do đó việc kiểm soát đến khâu cuối cùng còn nhiều khó khăn. Nhận thức của các doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy chưa đầy đủ về các quy định về an toàn hóa chất, về công tác kiểm soát của các đơn vị chức năng cũng như quy định của Chính phủ về công tác này.

Trong khi đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1⁄1⁄2022. Một trong những đổi mới quan trọng của luật chính là bổ sung những quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm khắc phục kẽ hở trong công tác quản lý, kiểm soát của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Để phù hợp với Luật Phòng chống ma túy năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Trong đó, đã bổ sung quy định quản lý, kiểm soát sử dụng tiền chất công nghiệp.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân sử dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác phải thực hiện các quy định tại Chương V Luật Hóa chất và các quy định sau:

Phải có đầy đủ hóa đơn mua tiền chất công nghiệp, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thông tin về nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp các loại tiền chất công nghiệp; có phiếu xuất kho, nhập kho;

Phải lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tiền chất công nghiệp. Sổ theo dõi bao gồm các thông tin: Tên tiền chất công nghiệp, số lượng tiền chất mua vào (số lượng nhập khẩu, mua trong nước), số lượng đã sử dụng, số lượng tồn kho; mục đích sử dụng tiền chất công nghiệp.

Trong quá trình sử dụng tiền chất công nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thất thoát tiền chất công nghiệp.

Hoàng Giang

Top