Chỉ cho phép nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm chất ma túy

26/02/2024 15:11

(Chinhphu.vn) - Bạn đọc hỏi: Hiện nay có trường hợp nào được phép mua bán chất ma túy công khai mà không vi phạm pháp luật?

Chỉ cho phép nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm chất ma túy- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giám định chất ma túy

Trả lời: 

Pháp luật quy định được phép mua bán chất ma túy công khai trong những trường hợp được quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống ma túy 2021 như sau:

Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

1. Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:

a) Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

b) Vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

c) Nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

....

Dựa theo quy đinh vừa nêu thì có thể mua bán chất ma túy công khai trong trường hợp sử dụng chất ma túy để làm thuốc và thuốc thú y.

Tuy nhiên, việc mua bán, nghiên cứu, sản xuất chất ma túy dùng trong hoạt động làm thuốc và thuốc thú y phải được sự đồng ý và chịu sự quản lý từ cơ quan quản lý nhà nước.

Vĩnh Hoàng

}
Top