Chú trọng xét nghiệm HIV cho người quan hệ đồng giới

19/04/2024 15:49

(Chinhphu.vn) - Năm 2024, Bộ Y tế sẽ chú trọng việc xét nghiệm HIV trong nhóm người quan hệ tình dục đồng giới (MSM), đặc biệt nhóm MSM trẻ tuổi ở các trường học và các khu công nghiệp đông nam giới. Đồng thời tăng cường quảng bá các dịch vụ xét nghiệm HIV, triển khai các hoạt động tự xét nghiệm HIV, phân phối sinh phẩm tự xét nghiệm qua trang điện tử tuxetnghiem.vn.

Chú trọng xét nghiệm HIV cho người quan hệ đồng giới- Ảnh 1.

Tư vấn về các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS cho người quan hệ đồng giới. Ảnh: Cục Phòng chống HIV/AIDS

Mục tiêu phòng chống HIV/AIDS năm 2024

Căn cứ Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2024 vừa được ban hành kèm theo Quyết định 612/QĐ-BYT quy định các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS năm 2024 như sau:

Mục tiêu chung là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; Giảm số người nhiễm HIV mới, số người chuyển sang AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS.

Có 4 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu 1: Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tăng tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV; Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tăng tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình; giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao; Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV; tăng tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế; Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

Chỉ tiêu phòng chống HIV/AIDS toàn quốc năm 2024

Theo Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 612/QĐ-BYT quy định một số chỉ tiêu cơ bản về phòng chống HIV/AIDS trên toàn quốc năm 2024 như sau:

Số trường hợp phát hiện mới HIV dương tính là 11.000 người; Số người nghiện chích ma túy được tiếp cận với dịch vụ can thiệp giảm tác hại và dự phòng (chương trình bơm kim tiêm) là 75.000 người; Số người phụ nữ bán dâm được tiếp cận với dịch vụ can thiệp giảm tác hại và dự phòng (chương trình bao cao su) là 23.000 người; Số người nam có quan hệ tình dục với nam được tiếp cận với dịch vụ can thiệp giảm tác hại và dự phòng (chương trình bao cao su) là 81.000 người; Tổng số người đang điều trị Methadone tính đến 31/12/2024 là 50.000 người; Số người được điều trị PrEP ít nhất một lần trong năm là 71.000 người; Số bệnh nhân đang điều trị ARV tính đến 31/12/2024 là 186.000 người; Số bệnh nhân đang điều trị ARV được làm và có xét nghiệm tải lượng HIV thường quy trong năm 2024 là 148.000 người;

Bên cạnh đó, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV là 90%; tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị ARV là 82%; Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV và có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế là duy trì ≥ 95%; Tỷ lệ % bệnh nhân đang điều trị ARV hoàn thành điều trị lao tiềm ẩn trong năm 2024 là 92%; Tỷ lệ % bệnh nhân đồng nhiễm HIV/Lao được điều trị đồng thời ARV và Lao trong năm 2024 là 92%; Tỷ lệ % số người đang điều trị ARV có thẻ BHYT là 94%; Tỷ lệ % các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch hoặc đề án bảo đảm tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch AIDS là 100%.

Chú trọng xét nghiệm HIV cho người quan hệ đồng giới

Một số giải pháp phòng chống HIV/AIDS năm 2024 về hoạt động tư vấn, xét nghiệm theo Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 612/QĐ-BYT như sau:

Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức tư vấn xét nghiệm HIV, bao gồm tư vấn, xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, cộng đồng, xét nghiệm lưu động, tự xét nghiệm HIV, chú trọng các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV cho bạn tình, bạn chích của người nhiễm HIV. Chú trọng việc xét nghiệm HIV trong nhóm người quan hệ tình dục đồng giới (MSM), đặc biệt nhóm MSM trẻ tuổi ở các trường học và các khu công nghiệp đông nam giới. Tăng cường quảng bá các dịch vụ xét nghiệm HIV, triển khai các hoạt động tự xét nghiệm HIV, phân phối sinh phẩm tự xét nghiệm qua trang điện tử tuxetnghiem.vn.

Mở rộng các phòng xét nghiệm khẳng định HIV tuyến huyện, đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm khẳng định HIV dương tính. Các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương cách xét nghiệm khẳng định HIV dương tính trong trường hợp các sinh phẩm sẵn có không giống với phương cách xét nghiệm HIV được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khuyến cáo.

Đảm bảo việc kết nối chuyển gửi các trường hợp xét nghiệm HIV dương tính đến dịch vụ điều trị ARV; chuyển gửi các trường hợp nguy cơ cao có kết quả xét nghiệm âm tính tới dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV phù hợp.

Thường xuyên phân tích và dự báo tình hình dịch HIV/AIDS của địa phương, xác định các nhóm đang có nguy cơ lây nhiễm HIV cao trên địa bàn, ưu tiên các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV cho các nhóm chính làm tăng ca nhiễm mới HIV trên địa bàn.

Vĩnh Hoàng

Top