Công chức vi phạm về phòng, chống mại dâm bị xử phạt thế nào?

03/04/2024 11:50

(Chinhphu.vn) - Tôi muốn hỏi, việc xử lý đối với cán bộ hay công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm có khác với người dân không? Pháp luật quy định như thế nào về việc xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm? (Một bạn đọc hỏi).

Việc xử lý đối với cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được quy định tại Điều 27 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm như sau:

- Người có hành vi vi phạm theo quy định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (mua dâm; bán dâm; có hành vi liên quan đến mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm; phổ biến, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm có nội dung và hình thức khiêu dâm…) là cán bộ, công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định chung còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật.

- Cán bộ, công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Quy định chi tiết hơn về nội dung này, Điều 22 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP chỉ rõ:

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi vi phạm theo quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm thì ngoài việc bị phạt tiền như quy định còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để xử lý kỷ luật.

- Các cơ quan chức năng khi phát hiện người có hành vi vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì phải thông báo ngay cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm thì phải thông báo cho người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét và quyết định hình thức kỷ luật.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của người có hành vi vi phạm phải thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với người vi phạm và tổ chức quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn người đó tái phạm.

Người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệnh kỷ luật của lực lượng vũ trang.

Cán bộ, công chức có hành vi mua dâm bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về hành vi mua dâm như sau:

Điều 24. Hành vi mua dâm

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

- Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, với trường hợp cán bộ, công chức, người trong lực lượng vũ trang nhân dân có thể bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy theo từng mức độ khác nhau, còn đối với tổ chức nếu có vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, việc xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được quy định tại Điều 27 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 2003 nêu trên.

Vĩnh Hoàng

Top