Hà Nội khẩn trương tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy

02/08/2022 16:31

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho các đối tượng có liên quan các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy.

Hà Nội khẩn trương tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy - Ảnh 1.

Một buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị trong ngành về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Luật phòng chống ma túy năm 2021.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát công tác tổ chức thực hiện các điều kiện xác định tình trạng nghiện của đơn vị, các quy trình chuyên môn theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế và các quy định khác có liên quan. 

Tăng cường công tác phối hợp, tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho các đối tượng có liên quan các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy. Phối hợp với các đơn vị liên quan về chuyên môn trong công tác xác định tình trạng nghiện, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã chủ động liên hệ, phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội trong công tác tập huấn xác định trình trạng nghiện cho cán bộ y, bác sỹ đủ điều kiện theo quy định. 

Thực hiện công tác rà soát, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại các cơ sở y tế (Cơ sở điều trị Methadone, Phòng khám Đa khoa, Trạm Y tế) để công bố cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng trước ngày 31/8/2022.

Đối với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, khẩn trương, nhanh chóng tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận xác định tình trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cũng như các văn bản hiện hành khác cho các đơn vị theo đúng quy định, thực hiện xong trước 20/8/2022. 

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn đối với công tác xác định tình trạng nghiện, sử dụng các phác đồ, các thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, thuốc hỗ trợ điều trị chống tái nghiện được phép lưu hành của Bộ Y tế, cách lập hồ sơ bệnh án cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã…

Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tâm thần, y học cổ truyền công lập trực thuộc Sở Y tế bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại đơn vị để công bố cơ sở thực hiện được quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, phù hợp với hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cũng như các văn bản hiện hành khác trước ngày 31/8/2022.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cũng như các văn bản hiện hành khác và đăng tải thông tin các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện lên website của Sở Y tế.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành công văn về tăng cường thực hiện, thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Theo UBND TP. Hà Nội, Luật Phòng, chống ma túy được ban hành vào ngày 30/3/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Ngay từ khi Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã nhanh chóng triển khai và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai trên địa bàn Thành phố, sự phối hợp giữa một số đơn vị, địa phương vẫn còn chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ dẫn đến công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy còn chậm, việc xác định tình trạng nghiện cũng như lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc còn chưa kịp thời...

Hoàng Giang

Top