Sớm ban hành các văn bản liên quan đến Luật Phòng chống ma túy

Sớm ban hành các văn bản liên quan đến Luật Phòng chống ma túy

21/09/2022 14:30

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, còn một số văn bản quy định chi tiết Luật Phòng chống ma túy chưa hoàn thành, đó là: Thông tư của Bộ Tài chính quy định về mức chi cơ chế tài chính cho việc thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; Thông tư của Bộ LĐTB&XH về điều kiện thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng nghề nghiệp, chuyên ngành, nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Top