Hà Nội: Phấn đấu 98% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế

28/02/2023 16:25

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2023, Hà Nội xác định rõ 3 mục tiêu cụ thể và 10 chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu 98% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế.

Hà Nội: Phấn đấu 98% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế - Ảnh 1.

Xét nghiệm HIV trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Thùy Chi

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó, 3 mục tiêu cụ thể được xác định rõ bao gồm: 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người nhiễm HIV trong diện quản lý được điều trị bằng thuốc kháng virus HIV (ARV); 98% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế.

Về các chỉ tiêu, Thành phố phấn đấu: 500 người nhiễm HIV mới được phát hiện năm 2023; 80% người nghiện chích ma túy tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm; 65% phụ nữ mại dâm được tiếp cận với chương trình bao cao su; 65% nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tiếp cận với chương trình bao cao su và chất bôi trơn.

Cùng với đó có 5.300 người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị bằng thuốc thay thế. 70% người dân trong độ tuổi từ 15-49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS và không; phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Hoàn thành 300 mẫu giám sát trọng điểm theo quy định của Bộ Y tế. 14.350 người nhiễm HIV/AIDS được duy trì điều trị bằng thuốc kháng virus (bao gồm các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện đại học Y Hà Nội). 633 người nhiễm HIV bắt đầu được điều trị bằng thuốc ARV.

Đáng chú ý, có 11.112 người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi điều trị ARV; 98% (10.890) người nhiễm HIV/AIDS có kết quả tải lượng virus HIV dưới ngưỡng ức chế (< 1.000 Cp/ml). 8.502 khách hàng có nguy cơ cao nhiễm HIV được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV (PrEP) ít nhất 1 lần. 92% người nhiễm đang điều trị HIV/AIDS hoàn thành điều trị Lao tiềm ẩn.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý và theo hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế Hà Nội.

Đặc biệt là tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, trong đó ưu tiên nội dung thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành biết và chủ động tiếp cận hoặc vận động người thân, bạn bè, đặc biệt là những người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ và tìm kiếm ca bệnh, tư vấn xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS... khi có nhu cầu.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giao chỉ tiêu triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố năm 2023 trên cơ sở kế hoạch tương ứng của Sở Y tế với những chỉ tiêu cụ thể giao cho từng xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan văn hóa và truyền thông trên địa bàn tổ chức truyền thông quảng bá về các hoạt động thực hiện thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 và tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là những người có hành vi nguy cơ cao tiếp cận và tham gia các hoạt động này.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, thúc đẩy các hoạt động tiếp cận, tìm kiếm người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao; tư vấn xét nghiệm phát hiện người nhiễm HIV, động viên người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV.

Thùy Chi

Top