Hà Nội: Tăng mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy

14/12/2023 11:11

(Chinhphu.vn) - Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, từ năm 2024 áp dụng mức chi hỗ trợ công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy với tổng kinh phí khoảng 56 tỷ đồng mỗi năm.

Hà Nội: Tăng mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy- Ảnh 1.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TP: 3,6 triệu đồng/người/tháng

Vừa qua, Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn TP Hà Nội.

Thẩm tra về Tờ trình của UBND TP, Ban Pháp chế HĐND TP thống nhất về các nguyên tắc, đối tượng áp dụng, các mức hỗ trợ của TP theo đề xuất của UBND TP.

Về nội dung chi hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, hiện việc hỗ trợ đang thực hiện theo Quyết định 604/QĐ-UBND của UBND TP ngày 1/2/2010. Đến nay, qua 14 năm thực hiện với 9 lần thay đổi mức lương cơ sở, các chi phí cấu thành giá đều tăng. Trong khi đó, tình hình chung về tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chuyên trách làm việc trong môi trường rất khó khăn, nguy hiểm, dễ gặp rủi ro nghề nghiệp.

Vì vậy, việc UBND TP trình Thường trực HĐND TP ban hành quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý người người sử dụng trái phép chất ma túy, mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyển trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn TP Hà Nội là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Theo Tờ trình, UBND TP đề xuất xây dựng nội dung Nghị quyết gồm 2 chính sách, cụ thể: Chính sách chi hỗ trợ công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; Chính sách hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn TP.

Với chính sách chi hỗ trợ công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, mức chi hỗ trợ gồm 4 nhóm nội dụng mức chi: Chi lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy: 30.000 đồng/hồ sơ/người; Chi hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người bị quản lý sử dụng trái phép chất ma túy tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã là 1.080.000 đồng/người/tháng; Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn tài liệu...; Chi tổ chức xét nghiệm chất ma túy và các xét nghiệm xác định tình trạng nghiện.

Với chính sách hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn TP, mức chi hỗ trợ 9 nhóm nội dung gồm: Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TP: 3,6 triệu đồng/người/tháng; cán bộ, chiến sỹ lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ (giảm sát viễn thông) thuộc Công an TP: 2,7 triệu đồng /người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ tham gia Ủy viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP: 1,8 triệu đồng/người/tháng; cán bộ Công an làm thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cấp huyện: 1, 8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy (Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy) thuộc Cục Hải quan TP: 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Phòng thực hành quyền công tổ kiểm soát điều tra, kiểm soát xét xử án an ninh, ma túy, Viện Kiểm sát nhân dân: 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ của Tòa án nhân dân TP xét xử các vụ án ma túy (sơ thẩm, phúc thẩm): 300. 000 đồng/bị cáo.

Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân cấp huyện tham gia kiểm sát điều tra thực hành quyền công tố, xét xử án ma túy: 150.000 đồng/bị cáo.

Hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân cấp huyện tham gia phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc mức 100.000 đồng/vụ phiên họp đối tượng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, AIDS cấp huyện thuộc phòng LĐTB&XH mức 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy cấp xã (1 đồng chí Công an cấp xã và 1 đồng chí công chức văn hóa xã hội cấp xã thuộc UBND cấp xã) mức 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Các nội dung mức chi hỗ trợ này đề được đề xuất tăng so với mức hiện đang áp dụng. Cùng đó, có một số nhóm đối tượng hiện chưa có chế độ hỗ trợ. Việc UBND TP đề xuất nội dung chi, mức chi này nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý hiệu quả ở cộng đồng. Đồng thời, nhằm động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ chuyên trách cũng như lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp, phát huy được năng lực lãnh đạo chỉ huy chuyên trách trong công tác này.

Theo UBND TP, việc triển khai thực hiện định mức chi sử dụng ngân sách Nhà nước của TP, dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng 56 tỷ đồng/năm. Trong đó, chi thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 3 tỷ đồng/năm; Chi hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy là 53 tỷ đồng/năm. Thời gian thực hiện từ năm 2024.

Vĩnh Hoàng

}
Top