Hà Nội: Thông qua mức chi cho công tác cai nghiện và người cai nghiện

05/07/2023 09:01

(Chinhphu.vn) - Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp. Dự kiến kinh phí phát sinh tăng 23.680 triệu đồng.

Hà Nội: Thông qua mức chi cho công tác cai nghiện và người cai nghiện - Ảnh 1.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố bấm nút thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn

Ngày 4/7, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; thu, chi ngân sách, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2023.

Cụ thể, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung và 12 mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố với tỉ lệ 89/90 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý (chiếm 95,74%).

Trong đó, quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ đối với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp. Dự kiến kinh phí phát sinh tăng 23.680 triệu đồng.

Để công tác cai nghiện đạt hiệu quả, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, thành phố Hà Nội đề ra 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Cụ thể, thành phố phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn thành phố được tiếp cận các dịch vụ: Tư vấn, biện pháp can thiệp giảm hại, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

100% quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố công bố danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, bảo đảm tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định…

Vĩnh Hoàng

Top