Hà Nội: Tích cực lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện

06/07/2022 17:57

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, việc lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy được TP. Hà Nội chủ động, tích cực thực hiện.

Hà Nội: Tích cực lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện - Ảnh 1.

Mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 năm 2022" do Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Số liệu thống kê của các cơ quan chức năng TP. Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 14/6, Hà Nội hiện có trên 17.870 người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 260 người so với cùng kỳ năm 2021).

Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nhằm đấu tranh với tệ nạn ma túy, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và tại cộng đồng cho 227 người.

Cả 3 cơ sở cai nghiện tự nguyện (Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng, Viện sức khỏe tâm thần-Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ cai nghiện-Viện châm cứu Trung ương) đã tiếp nhận được 395 lượt người vào cai nghiện tự nguyện.

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã có Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ khách hàng cũ và tiếp nhận mới 41 người; tổ chức tư vấn cho 497 người; hỗ trợ 70 người, chuyển gửi điều trị cai nghiện ma túy cho 74 người.

Lực lượng Tình nguyện viên được duy trì bảo đảm số lượng, bám sát nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và quản lý, giúp đỡ người nghiện, người sau cai nghiện ma túy; tăng cường công tác tiếp cận, tư vấn trực tiếp động viên, nhắc nhở người được phân công quản lý giúp đỡ chấp hành tốt pháp luật, vui chơi lành mạnh phòng chống tái nghiện; phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, rà soát địa bàn, khu vực giáp ranh phức tạp giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Lực lượng Tình nguyện viên đã tiếp cận tư vấn trực tiếp, gián tiếp cho trên 35.000 lượt người; vận động gần 550 người đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện; tiếp tục duy trì quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và người có nguy cơ cao mắc nghiện tại địa phương được phân công năm 2021 và tiếp nhận quản lý giúp đỡ trên 880 người đi cai nghiện tại các cơ sở về trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời cung cấp 126 tin liên quan đến tệ nạn xã hội; tuần tra, rà soát địa bàn trên 5.500 lượt, buổi phòng ngừa phát sinh tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, tính đến ngày 14/6, các Cơ sở đang quản lý gần 2.900 người học viên cai nghiện. Trong 6 tháng đã tổ chức tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc cho trên 530 người, đạt tỷ lệ 56,4% năm; tiếp nhận lưu trú chờ Tòa án nhân dân ra quyết định gần 500 người; tiếp nhận trên 900  người vào cai nghiện tự nguyện; tiếp nhận mới 18 người vào điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Các cơ sở cai nghiện duy trì thường xuyên các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhóm, tư vấn theo nguyện vọng cho học viên và gia đình. Đã mở 50 lớp học chuyên đề cho hơn 1.500 học viên; giáo dục nhóm 308 buổi với gần 5.000 lượt học viên, giáo dục cá biệt 51 buổi cho trên 50 học viên và cấp chứng nhận cho trên 820 học viên hoàn thành xong chương trình giáo dục; tổ chức tư vấn được trên 400 buổi, cho gần 3.800 lượt học viên (nội dung tư vấn về chăm sóc sức khỏe, chế độ chính sách, tái hòa nhập cộng đồng...).

Công tác tư vấn hướng nghiệp, học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho học viên được các cơ sở cai nghiện ma túy quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức tự vấn hướng nghiệp cho gần 630 học viên; tư vấn giới thiệu việc làm trên 430 học viên. Tiếp tục duy trì các ngành nghề gia công sản phẩm, tạo việc làm lao động trị liệu cho hơn 4.000  lượt học viên; tổ chức dạy nghề cho 185 học viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở LĐTB&XH, một số đơn vị còn chưa thực hiện việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng. Các địa phương mới chỉ tập trung lập hồ sơ, ra quyết định cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định 382/536, chiếm 71,3% trên tổng số người đưa vào cai nghiện bắt buộc (trong đó ngoại tỉnh: 338 người, Hà Nội: 44 người).

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai và duy trì các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy; chú trọng triển khai việc quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Câu lạc bộ B93 ở các xã, phường, thị trấn; tăng cường phát huy vai trò của lực lượng Tình nguyện viên trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương và các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố.

Sở LĐTB&XH riếp tục tham mưu thực hiện các nội dung về xây dựng phần mềm "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thông tin tệ nạn xã hội trên nền tảng bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội" và thực hiện nội dung xây dựng phần mềm "Quản lý người cai nghiện ma tuý, người sau cai nghiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Hoàng Giang

Top