Người kinh doanh nhà nghỉ chứa chấp gái bán dâm bị xử lý thế nào?

28/02/2023 09:17

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm chỉ rõ, mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm; chứa mại dâm, là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Người kinh doanh nhà nghỉ chứa chấp gái bán dâm bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Xử lý hành chính một gái bán dâm

Tại Điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm hướng dẫn cụ thể hơn như sau: "Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm" quy định tại khoản 4 Điều 3 của Pháp lệnh là hành vi của tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm. Hậu quả không phải dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm các hành vi nêu trên xảy ra.

Một số dạng hành vi chứa mại dâm trong thực tế có thể là:

- Đứng ra tổ chức, chỉ huy, điều hành mạng lưới hoạt động mại dâm, thông qua hoạt động mại dâm trá hình để kiếm lời, chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa diểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi tiến hành việc mua bán dâm); tìm kiếm, dẫn dắt người mua dâm, người bán dâm, bảo kê, bảo vệ cho hoạt động mại dâm…

- Sử dụng khách sạn, nhà nghỉ, quán cà phê hoặc nhà ở do mình sở hữu, quản lý để tổ chức hoạt động mua dâm, bán dâm (nhận tiền của người mua dâm và bố trí cho người đó mua bán dâm với gái mại dâm tại phòng)...

- Thuê, mượn địa điểm, bao nuôi gái mại dâm tại địa điểm đó để tổ chức cho gái mại dâm thực hiện hành vi bán dâm tại địa điểm đó...

Tội chứa mại dâm là tội xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đến đời sống văn hóa, trật tự trị an xã hội.

Theo đó, khung hình phạt của tội chứa mại dâm được quy định rõ tại Điều 327, Bộ luật Hình sự 2017.

Tại khung nhẹ nhất, người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Cưỡng bức mại dâm; Phạm tội 2 lần trở lên; Chứa mại dâm 4 người trở lên; Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45%; Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Đối với 2 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên; Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

Bên cạnh đấy, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Vĩnh Hoàng

}
Top