Người nghiện ma túy đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT được hoãn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

29/05/2023 14:54

(Chinhphu.vn) - Bạn đọc hỏi: Con trai tôi đang học lớp 12, bị nghiện ma túy và bị tòa án ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Song hiện con tôi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học. Vậy cháu có được hoãn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không? Phạm Thị Thu Nga (Quảng Ninh)

Người nghiện ma túy đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT được hoãn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - Ảnh 1.

Cá nhân đủ điều kiện và đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT có thể được hoãn quyết định cai nghiện bắt buộc

Luật sư Lê Hồng Vân trả lời:

Theo Điều 27 Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 - dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là người phải chấp hành) nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong trường hợp sau:

Đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; Đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự hoặc đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc phải tham gia thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cơ sở giáo dục nơi người đó học tập xác nhận.

Người phải chấp hành nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định trong trường hợp: Mắc bệnh hiểm nghèo, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà người đó tự nguyện cai nghiện, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không nghiện ma túy.

Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo, áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, cá nhân đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự, hoặc đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được cơ sở giáo dục học tập xác nhận, thì có thể được hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về người có quyền đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 quy định, khi có căn cứ đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người phải chấp hành, cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người phải chấp hành có quyền nộp đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến tòa án đã ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo, tòa án phải thụ lý và phân công Thẩm phán xem xét, giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người có đơn đề nghị, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Viện Kiểm sát cùng cấp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và ra quyết định; trường hợp cần thiết, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản trước khi Tòa án ra quyết định. Sau khi xem xét hồ sơ kèm theo đơn đề nghị, Thẩm phán ra một trong các quyết định: Chấp nhận đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Không chấp nhận đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không còn hoặc người đang được hoãn tiếp tục sử dụng ma túy hoặc có căn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thì UBND cấp xã nơi cư trú của người đang được hoãn phải gửi văn bản thông báo cho tòa án đã ra quyết định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của UBND cấp xã, tòa án xem xét hủy bỏ quyết định hoãn và buộc người đang được hoãn phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo ANTĐ

Top