Người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện có được hỗ trợ không?

21/09/2023 13:53

(Chinhphu.vn) - Theo điểm c khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/2021/NĐ-CP, người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện thì có thể được Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường.

Người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện có được hỗ trợ không? - Ảnh 1.

Người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện thì có thể được Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí

Một bạn đọc hỏi: Người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện thì được Nhà nước hỗ trợ chi phí cai nghiện không? 

Trả lời: 

Nhà nước hỗ trợ chi phí cai nghiện đối với người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Nghị định 116/2021/NĐ-CP như sau:

Chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau:

a) Thương binh;

b) Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Người thuộc hộ nghèo;

d) Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

đ) Trẻ em mồ côi;

e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này;

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

4. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

5. Nội dung chi, mức chi quy định tại Điều này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy, theo quy định trên, người thuộc hộ nghèo khi cai nghiện ma túy tự nguyện thì có thể được Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường.

Vĩnh Hoàng

Top