Những chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, giám định, điều tra tội phạm

23/05/2024 15:40

(Chinhphu.vn) - Anh Trần Tú hỏi: Những chất ma túy nào được sử dụng trong nghiên cứu, giám định, điều tra tội phạm? Bộ Công an có thẩm quyền như thế nào trong các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển chất ma túy?

Những chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, giám định, điều tra tội phạm- Ảnh 1.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện giám định chất ma túy trong một vụ án

Trả lời câu hỏi này, Bộ Công an cho biết, hiện nay, chất ma túy là những chất nằm trong Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Tất cả các chất này đều có thể được nghiên cứu, giám định, điều tra tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thẩm quyền của Bộ Công an trong các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển chất ma túy được quy định tại Chương III Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Thu Hà

}
Top