Quy định mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo thông tư mới nhất của Bộ Tài chính

01/03/2023 10:09

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 82/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023, quy định: Mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo giá dịch vụ y tế sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo thông tư mới nhất của Bộ Tài chính - Ảnh 1.

NSNN chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy

Cụ thể, theo thông tư hướng dẫn này, ngân sách Nhà nước chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng theo quy định của Luật Phòng chống ma túy; theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, như sau:

Mức chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể căn cứ vào hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo giá dịch vụ y tế do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, trong Thông tư số 82/2022/TT-BTC cũng quy định Chi chuyển giao đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Chi hỗ trợ cho đối tượng trong thời gian đi đường: Tiền ăn 70.000 đồng/ngày/người, tối đa không quá 03 ngày; tiền thuê phòng nghỉ (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi tiền tàu xe hoặc thuê phương tiện vận chuyển đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương.

Về công tác phí cho người được giao nhiệm vụ chuyển giao đối tượng, nội dung chi và mức chi được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm của người chưa thành niên tại cơ sở bảo trợ xã hội được áp dụng nội dung và mức chi của đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của địa phương.

Giang Oanh

Top